Archiv

CELÉ ČÍSLO LKL 1/2017:

1-2017 LKL celé číslo

JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY LKL 1/2017:

1-2017 obsah a editorial

Hlavní téma

1-2017 Bilingvismus a výchova dítěte v bilingvní rodině

1-2017 Vliv změn multilingvního prostředí na rozvoj řeči dítěte

1-2017 Vývoj slovní zásoby bilingvního česko-německého dítěte

1-2017 Špecificky narušený vývin reči v kontexte multilingválnej spoločnosti

Nejen pro logopedy

1-2017 Vybrané mýty ve vztahu k bilingvismu

Zeptali jsme se

1-2017 Rozhovor s PhDr. Terezou Linhartovou ze sdružení META

1-2017 Když cizojazyčné a bilingvní děti potřebují pomoc

1-2017 Rozhovor s Bc. Petrou Holubovou

Pohledem z druhé strany

1-2017 Ces pantoufles sont á moi

1-2017 Výchova dětí v dvojjazyčném prostředí aneb jak se žije…

Úvaha k tématu

1-2017 Bilingvismus není diagnóza

Přečteno! Doporučeno?!

1-2017 Reanta Škaloudová – Jazykolamové bajky pro dospělé aneb…

Varia

1-2017 Schopnost opakovania pseudoslov ako doplnok…

1-2017 Zvyšování úrovně pozornosti pomocí CogniPlus programu…

Tiráž

1-2017 tiráž

 

CELÉ ČÍSLO LKL 2017/2:

2017-2 LKL celé číslo

JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY LKL 2017/2:

2017-2 LKL úvodní strana

2017-2 LKL obsah+editorial

Hlavní téma

2017-2 LKL Multimodální přístup v terapii dětí s funkční dysfagií

2017-2 LKL Multidisciplinární péče o perinatálně ohrožené a poškozené děti

2017-2 LKL Vývojové anomálie krku

2017-2 LKL Raná logopedická intervence u dívky s Downovým syndromem

2017-2 LKL Nedonošenost a orofaciální komplex ve vývojových souvislostech

2017-2 LKL Zmeny svalového napätia v orofaciálnom systéme v ranom veku

2017-2 LKL Syndrom „kamenné tváře“- Möbiův syndrom v systému komplexní péče

Nejen pro logopedy

2017-2 LKL Dysfagie u dětí

2017-2 LKL Pomůcky pro terapii poruch polykání

Zeptali jsme se

2017-2 LKL Rozhovor s Mgr. Marcelou Floriánkovou, nutriční specialistkou VFN

2017-2 LKL Dysfagie je komplexní problém rozhovor s Mgr. Kateřinou Ondrušovovu a Hanou Urbánkovou

Pohledem z druhé strany

2017-2 LKL Dysfagie v dětském věku – zkušenosti rodičů

2017-2 LKL Hodně jsem se se vším prala sama – rozhovor s matkou dítěte s Mobiovým syndromem

2017-2 LKL Nechte ho vyhladovět!

Přečteno – doporučeno?!

2017-2 LKL Recenze publikace Jitky Vydrové a kol. Hlasová terapie

Setkání s…

2017-2 LKL Klinická logopedie je pro mě podstatný kus života a srdcová záležitost

2017-2 LKL tiráž

Přílohy k článkům ke stažení zde:

Mobiuv syndrom letak

M. Floriánková -Dieta při alergii na bílkovinu kravského mléka

M. Floriánková -Doporučený jídelníček při dysfagii

 

CELÉ ČÍSLO LKL 1/2018:

LKL červen 2018 celé číslo

JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY LKL 1/2018:

LKL červen 2018 Titulní strana

LKL červen 2018 Obsah +Editorial

Hlavní téma

LKL červen 2018 Fonetická transkripce a její využití v logopedické praxi

LKL červen 2018 Pomůcky k logopedické terapii

LKL červen 2018 Diagnostická rozvaha nad specifickými vývojovými poruchami řeči a jazyka

LKL červen 2018 Discize podjazykové uzdičky

LKL červen 2018 Dyslálie -kdy vyžadovat vyšetření na foniatrii

LKL červen 2018 Kindliche Asspraxestrorungen im Deutschen

LKL červen 2018 Poruchy výslovnosti u dětí v německém jazyce

LKL červen 2018 Vývojové poruchy řeči – jazyka – komunikace v současném konceptu neurovývojových poruch

LKL červen 2018 Orofaciální myofunkční poruchy u dětí v předškolním věku a jejich vliv na orální řeč

LKL červen 2018 Některá know-how pro nácvik hlásek

Pohledem z druhé strany

LKL červen 2018 Kovářova kobyla chodí bosa aneb matka logopedka

Setkání s…

LKL červen 2018 Klinická logopedie je krásný obor…-rozhovor s PaedDr. Marcelou Michaličkovou

Varia

LKL červen 2018 Adaptace diagnostického nástroje

LKL červen 2018 Terapia jakania metoda Tarkowskiego

LKL červen 2018 Terapie koktavosti metodou Tarkovského

 

LKL červen 2018 Tiráž