Publikační etický kodex

Jelikož bychom rádi zažádali o indexaci našeho časopisu do mezinárodních časopiseckých databází, je nezbytné, abychom splňovali již od počátku jasně daná kritéria. Všem autorům proto doporučujeme prostudovat Publikační etický kodex. Jeho dodržení je podmínkou pro přijetí rukopisu k publikaci. Děkujeme za pochopení.

Vaše redakce Listů…