Externí recenzenti

Odborné články v tomto časopise jsou recenzovány vždy dvěma recenzenty. Kromě členů Redakční rady jsou recenzenty externí odborníci, kteří jsou osloveni redakcí. Seznam externích recenzentů je průběžně aktualizován.
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

PhDr. Václav Mertin

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

PhDr. Radka Neužilová Michalčáková Ph.D.

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Bc. Michaela Kolářová

MUDr. Kateřina Malá

Mgr. Irena Preissová

Mgr. Marcela Roskolová

Mgr. Jarmila Hofmanová

Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.

Mgr. Anna Kejíková

Miroslav Tedla MD, MPH, PhD.