Externí recenzenti

Odborné články v tomto časopise jsou recenzovány vždy dvěma recenzenty. Kromě členů Redakční rady jsou recenzenty externí odborníci, kteří jsou osloveni redakcí. Seznam externích recenzentů je průběžně aktualizován.

PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

PaedDr. Irena Cudlínová

Mgr. Julie Čefelínová

 Mgr. Jarmila Hofmanová

Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.

Mgr. Anna Kejíková

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Mgr. Petra Klusáčková

Bc. Michaela Kolářová

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

MUDr. Kateřina Malá

Mgr. Jitka Mercelová

PhDr. Václav Mertin

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

PhDr. Radka Neužilová Michalčáková Ph.D.

Mgr. Renata Mrozková
Mgr. Jaroslava Mrkvičková

PhDr. Tereza Nováková, PhD.

PaedDr. Lenka Pospíšilová

Mgr. Irena Preissová

MUDr. Michal Raszka

Mgr. Marcela Roskolová

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

Mgr. Gabriela Solná

PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Mgr. Kateřina Tasková

Miroslav Tedla MD, MPH, PhD.