Externí recenzenti

Odborné články v tomto časopise jsou recenzovány vždy dvěma recenzenty. Kromě členů Redakční rady jsou recenzenty externí odborníci, kteří jsou osloveni redakcí. Seznam externích recenzentů je průběžně aktualizován.

The expert articles in this journal are reviewed by two independent reviewers. The review process is double-blind. The reviewers are both Editorial Board members (according to their professional orientation) and external reviewers. The list of external reviewers is continuously updated.

PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

PaedDr. Irena Cudlínová

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

Mgr. Julie Čefelínová

MUDr. Michal Černý, Ph.D.

MUDr. Miloš Duba

 Mgr. Jarmila Hofmanová

Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.

Mgr. Anna Kejíková

MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Mgr. Petra Klusáčková

Bc. Michaela Kolářová

Mgr. Kateřina Lísalová

Mgr. Tereza Lištvanová

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

MUDr. Kateřina Malá

Mgr. Jitka Mercelová

PhDr. Václav Mertin

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

PhDr. Radka Neužilová Michalčáková Ph.D.

Mgr. Vilma Mikešová

Mgr. Renata Mrozková
Mgr. Jaroslava Mrkvičková

 PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Mgr. Petra Petrlíková

PaedDr. Lenka Pospíšilová

Mgr. Irena Preissová

doc. MUDr. Iva Příhodová. Ph.D.

MUDr. Michal Raszka

Mgr. Marcela Roskolová

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

Mgr. Gabriela Solná

PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Mgr. Kateřina Tasková

Miroslav Tedla MD, MPH, PhD.