Základní informace

Časopis Listy klinické logopedie je vydáván Asociací klinických logopedů ČR (AKL ČR).

Časopis vychází elektronicky 2x ročně  – 14. června a 14. prosince. Do prosince 2018 je pro všechny čtenáře časopis zdarma, poté bude pro nečleny AKL ČR zpoplatněn.

Listy klinické logopedie jsou určeny klinickým logopedům, studentům, odborníkům příbuzných oborů i širší veřejnosti. Časopis je otevřený a umožňuje publikovat všem, kteří splní podmínky pro přijetí článků k publikaci (viz informace pro autory). Výzva k přihlášení příspěvků spolu s datem uzávěrky je v dostatečném předstihu publikována na webu časopisu na hlavní stráně).

Naším cílem je, aby byl časopis přijat do databází ERIHplus a SCOPUS. Z toho důvodu musí články přijaté k publikaci splňovat jasná kritéria a musí projít tzv. zaslepeným recenzním řízením (viz informace pro autory). Recenzenty jsou jak členové Redakční rady (podle odborného zaměření), tak vyzvaní externí recenzenti. Seznam externích recenzentů je průběžně aktualizován.

Za obsah časopisu odpovídá šéfredaktor, časopis vytváří Redakce, na odbornou úroveň časopisu dohlíží Redakční rada.