LKL červen 2018

Letošní červnové vydání e-časopisu Listy klinické logopedie je věnováno dysláliím a vývojovým poruchám jazyka a řeči nespecifickým –

v MKN-10 dg. F80.0, F80.8, F80.9. Celé číslo nebo jednotlivé články si můžete zdarma stáhnout zde.

Napsat komentář